Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser