Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: gjennomføringsbestemmelser