Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 318/2013 av 8. april 2013 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016 til 2018 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98

Commission Regulation (EU) No 318/2013 of 8 April 2013 adopting the programme of ad-hoc modules, covering the years 2016 to 2018, for the labour force sample survey provided for by Council Regulation (EC) No 577/98

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 577/98 er det nødvendigt at specificere enkelthederne i programmet med ad hoc-modulerne for årene 2016 til 2018.

(2) Ifølge Europa 2020-strategien og dens flagskibsinitiativ »Unge på vej« er der brug for yderligere oplysninger om unges situation på arbejdsmarkedet. I Kommissionens meddelelse fra 2011 »Initiativet: Muligheder for Unge« opfordres der til foranstaltninger på europæisk plan på flere prioriterede områder i forbindelse med at få et første job.

(3) På grundlag af meddelelsen vedrørende en »Small Business Act« opfordres der i Kommissionens meddelelse fra 2012 »Et opsving med høj beskæftigelse«, som er en del af beskæftigelsespakken, til jobskabelse særligt ved at fremme og støtte selvstændig erhvervsvirksomhed.

(4) Strategien for ligestilling mellem kvinder og mænd, der dækker perioden 2010-2015, omfatter foranstaltninger til forening af arbejds- og familielivet som et middel til at opnå økonomisk uafhængighed for mænd og kvinder.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.10.2012
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.04.2013
Anvendelsesdato i EU
16.04.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 62, 5.10.2017, p. 544-545
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.07.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0318
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro