Kvalitetsvurdering av statistikk over foretaksstrukturer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1618/1999 av 23. juli 1999 om kriteriene for kvalitetsvurdering av statistikk over foretaksstrukturer

Commission Regulation (EC) No 1618/1999 of 23 July 1999 concerning the criteria for the evaluation of quality of structural business statistics

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, norsk utgave)

1) Ved forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 er det etablert en felles ramme for utarbeiding av fellesskapsstatistikk over strukturen, aktiviteten, konkurranseevnen og resultatene til foretakene i Fellesskapet.

2) Kommisjonen skal framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om disse statistikkene,særlig om deres kvalitet og byrden for foretakene.

3) Det er nødvendig at Kommisjonen fastlegger kriterier for kvalitetsvurderingen av statistikkene over foretaksstrukturer.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelsen fra Komiteen for De europeiske fellesskaps statistiske program

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.07.1999
Anvendelsesdato i EU
13.08.1999

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.10.2000
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.10.2000
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.10.2000

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31999R1618
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro