Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: tilleggsbestemmelser om energiprodukter