Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om IKT-undersøkelsen i 2022

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 med hensyn til spesifisering av titler og antall på variabler til bruk på området IKT-stiatistikk for referanseåret 2022

(In preparation) Commission Implementing Regulation supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and titles of the variables for the use of information and communication technologies statistics domain for reference year 2022

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 11.5.2021 med tilbakemeldingsfrist 8.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 11.5.2021)

EU-statistikker over informations- og kommunikationsteknologier: variabler for 2022-spørgeundersøgelsen

Dette initiativ specificerer antallet og titlen på variabler for 2022-spørgeundersøgelsen af husstandes og enkeltpersoners brug af informations- og kommunikationsteknologier.

Standardiserede variabler medvirker til at generere data, der kan sammenlignes på tværs af EU-landene.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode:11 maj 2021 - 08 juni 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til delegeret forordning - Ares(2021)3154068

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
11.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet