Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om IKT-undersøkelsen i 2022

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 20. juli 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 med hensyn til spesifisering av titler og antall på variabler til bruk på området IKT-statistikk for referanseåret 2022

(Draft) Commission Implementing Regulation (EU) .../... av 20. juli 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and titles of the variables for the use of information and communication technologies statistics domain for reference year 2022

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Kommisjonen og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at dække behovet for statistik for de relevante detaljerede emner i bilag I til forordning (EU) 2019/1700, bør Kommissionen præcisere antallet af og titlen på variablerne for datasættet på området brug af informations- og kommunikationsteknologi for referenceåret 2022.

(2) Det antal variabler, der skal indsamles i henhold til nærværende forordning, må højst være 5 % over det antal variabler, der var indsamlet for området brug af informations- og kommunikationsteknologi, da forordning (EU) 2019/1700 trådte i kraft —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
20.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet