Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om IKT-undersøkelsen i 2022