Mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet

Abonner på RSS-feed: Mattrygghet - siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Høring i forbindelse med evaluering av strategien igangsatt av Kommisjonen 23.3.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 16.3.2020. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.3.2020
Biproduktforordningen gjelder bruk og behandling av deler av dyr og fisk som ikke benyttes til mat, men for eksempel til produksjon av lim. For en del virksomheter medfører forordningen lettelser, for andre innskjerpinger. Regelverket tar sikte på bedre og tryggere utnyttelse av biproduktene. Biproduktforordningen har vært i kraft i EU siden 2011, men ble først innlemmet i EØS-avtalen i 2015. Forsinkelsen skyldtes blant annet at Norge ønsket en tilpasningstekst om eksport til tredjeland, som EU sa nei til.
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.3.2020

Sider