Mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet

Abonner på RSS-feed: Mattrygghet - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
Norsk forskrift kunngjort 8.4.2020
For å avhjelpe utfordringene som har oppstått i forbindelse med covid-19-utbruddet, samtidig som hensynet til folkehelse, dyrehelse, plantehelse og dyrevelferd ivaretas, vedtok EU 30. mars 2020 visse tilpasninger til kontrollregelverket for en periode på to måneder. Lempningene, som Mattilsynet kan velge å benytte seg av eller ikke, skal sikre matforsyning i en svært krevende tid. Gjennom EØS-avtalen vil Norge bli informert om land som benytter seg av åpningene som gis i forordningen og hvilke tiltak landet iverksetter for å avhjelpe vanskelighetene. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 3. april 2020 gjennom skriftlig prosedyre.
EØS-notat offentliggjort 8.4.2020
Kjøtt (foto: Pixabay)
Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020
Et stort antall forskrifter som ble kunngjort 7. april 2020 gjennomfører EUs reviderte kontrollforordning for mat, fôr, dyrehelse og dyrevelferd fra 2017 og en rekke tilknyttede rettsakter i norsk rett. I forbindelse med revisjonen ble virkeområdet utvidet til blant annet animalske biprodukter, økologiske produkter og plantevernmidler. Gjennomføringen i norsk rett vil krever økte offentlige utgifter, blant annet til utvikling og drift av IKT-systemer, opplæring og informasjonstiltak. EØS-beslutningen om innlemmelse av forordningen krevde derfor samtykke fra Stortinget og likeså fra Alltinget i Island.

Sider