Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for slakt og prydfugler