Mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet

Abonner på RSS-feed: Mattrygghet - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.12.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.12.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.12.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.12.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.12.2019
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2019
Endringsforordningen innfører en ordning med frivillig elektronisk identifikasjon av storfe og forenkler samtidig rapporteringsrutinene. EUs merkeforordning fra 2000 etablerte en ordning for identifikasjon og registrering av storfe på produksjons­stadiet og en ordning for merking av storfekjøtt basert på objektive kriterier. EØS-komiteen vedtok i 2015 å innlemme i forordningen i EØS-avtalen.
EØS-notat offentliggjort 14.12.2019
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 6.12.2019

Sider