Mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet

Abonner på RSS-feed: Mattrygghet - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2019
Israelsk flagg (foto: Pixabay)
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.11.2019
I forbindelse med en fransk rettssak om merking av vin har EU-domstolen slått fast at matvarer med opprinnelse i områder besatt av staten Israel ikke kan merkes 'Made in Israel', men må angi opprinnelsesområdet slik at forbrukerne også kan gjøre etiske vurderinger.
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.11.2019
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 11.11.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.11.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.11.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.11.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 6.11.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 6.11.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.11.2019

Sider