Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014-2015

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Syvende halvårsrapport om virkemåten til Schengen-området 1. november 2014 - 30. april 2014

Report from the Commission to the European Parliament and the Council: Seventh bi-annual report on the functioning of the Schengen area 1 November 2014 - 30 April 2015

Avtalegrunnlag:

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.05.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

INDLEDNING
Som bebudet i Kommissionens meddelelse af 16. september 2011 om en styrket forvaltning af Schengenområdet , som Rådet udtrykte sin støtte til den 8. marts 2012, fremlægger Kommissionen halvårlige rapporter for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan Schengenområdet fungerer. Denne syvende rapport dækker perioden 1. november 2014 – 30. juni 2015. Den fremlægges umiddelbart før årsdagen for Schengenaftalen, der blev indgået den 14. juni 1985.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet