Klar for 55-klimapakken 2021

Tittel EU-forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak EØS-beslutningens ikrafttredelse Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser KOM(2021) 551 32023R0957 Nr. 335/2023 LOV 2023-12-15 nr 91, FOR 2023-12-21 nr 2265
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser KOM(2021) 551 32023L0959 Nr. 335/2023 LOV 2023-12-15 nr 91, FOR 2023-12-21 nr 2265
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser KOM(2021) 556 32023R0851
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: endringsbestemmelser KOM(2021) 554 32023R0839
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser KOM(2021) 552 32023L0958 Nr. 334/2023 FOR 2023-12-21 nr 2265
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om den markedsstabiliserende reserven KOM(2021) 571 32023D0852 Nr. 335/2023 LOV 2023-12-15 nr 91
Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 KOM(2021) 555 32023R0857
Klar for 55: EUs klimapakke 2021
AFI-forordningen om infrastruktur for alternative drivstoff (2023-revisjon) KOM(2021) 559 32023R1804
Energieffektiviseringsdirektivet (2023) KOM(2021) 558 32023L1791
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser (RED III) KOM(2021) 557 32023L2413
Energiskattedirektivet (forslag 2021) KOM(2021) 563
Sosialt klimafond KOM(2021) 568 32023R0955
Bærekraftig drivstoff for maritim transport KOM(2021) 562 32023R1805
EUs karbongrensejusteringsmekanisme (klimatoll) KOM(2021) 564 32023R0956
Bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU) KOM(2021) 561 32023R2405
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon KOM(2021) 567 32023D0136 Nr. 334/2023