Helseberedskapspakken 2020

Tittel EU-forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak EØS-beslutningens ikrafttredelse Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Styrking av mandatet til Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) KOM(2020) 726 32022R2370
Styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle KOM(2020) 725 32022R0123
Helsetrusler over landegrensene (revisjon) KOM(2020) 727 32022R2371
Europeisk helseberedskapsunion