Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT)