Krisehåndtering og force majeure innen migrasjon og asyl