Reduksjon av utslipp av metan fra olje-, gass- og kullvirksomhet