EU-strategi for detaljhandelsbetalinger

EU-strategi for detaljhandelsbetalinger

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om en EU-strategi for detaljhandelsbetalinger
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a Retail Payments Strategy for the EU

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 19.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (utdrag av Kommisjonens pressemelding av 24.9.2020 om den digitale finanspakken)

En strategi for detailbetalinger: moderne og omkostningseffektive betalinger

Denne nye strategi har til formål at levere sikre, hurtige og pålidelige betalingstjenester til europæiske borgere og virksomheder. Den vil gøre det lettere for forbrugere at betale i butikker og foretage e-handelstransaktioner på en sikker og praktisk måde. Den har til formål at skabe et fuldt ud integreret system for detailbetalinger i EU, bl.a. øjeblikkelige grænseoverskridende betalingsløsninger. Dette vil lette betalinger i euro mellem EU og andre jurisdiktioner. Det vil fremme udviklingen af nye indenlandske og paneuropæiske betalingsløsninger.