EU-strategi for detaljhandelsbetalinger

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om en EU-strategi for detaljhandelsbetalinger

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a Retail Payments Strategy for the EU

Del av:

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 19.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (del av Kommisjonens pressemelding av 24.9.2020 om den digitale finanspakken)

En strategi for detailbetalinger: moderne og omkostningseffektive betalinger

Denne nye strategi har til formål at levere sikre, hurtige og pålidelige betalingstjenester til europæiske borgere og virksomheder. Den vil gøre det lettere for forbrugere at betale i butikker og foretage e-handelstransaktioner på en sikker og praktisk måde. Den har til formål at skabe et fuldt ud integreret system for detailbetalinger i EU, bl.a. øjeblikkelige grænseoverskridende betalingsløsninger. Dette vil lette betalinger i euro mellem EU og andre jurisdiktioner. Det vil fremme udviklingen af nye indenlandske og paneuropæiske betalingsløsninger.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Annen informasjon