Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Høring igangsatt av Kommisjonen, Det europeiske legemiddelbyrået og HMA (Heads of Medicines Agencies) 31.1.2019
Fellesrapport lagt fram av Kommisjonen og OECD 22.11.2018
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 17.10.2018. Beslutningen trer i kraft 1.12.2018
Høring igangsatt av Kommisjonen 23.7.2018
EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dansk departementsnotat offentliggjort 29.5.2018
EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider