Veterinærlegemidler: regler for sentral godkjenningsprosedyre