Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Parlamentsprosedyrer fullført av Island. EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.1.2016
Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015
EU-høring om Kommisjonens handlingsplan igangsatt 30.10.2015
EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk forskrift kunngjort 9.10.2015
EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 28.8.2015
EØS-komitebeslutning notifisert av Island. Beslutningen trer dermed i kraft 01.08.2015
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 22.04.2015. Beslutningen trer i kraft 01.06.2015.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.04.2015
Norsk forskrift kunngjort 17.03.2015

Sider