Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 13.02.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 04.02.2014
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.12.2013
Norsk forskrift kunngjort 10.12.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 5.12.2013
Norsk forskrift kunngjort 3.12.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.10.2013
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.10.2013
Norsk forskrift kunngjort 23.8.2013
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.3.2013
Omtale publisert i Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt 12.12.2012
Kommisjonens la 6. desember 2012 fram en ny handlingsplan for e-helse i Europa. Siden den forrige planen ble lansert i 2004 har EU vedtatt pasientrettighetsdirektivet, som hjemler opprettelsen av et nettverk av nasjonale myndigheter for e-helse. Handlingsplanen slår fast at til tross for disse tiltakene, gjenstår en rekke hindringer for effektiv utnyttelse av e-helsetjenester og som det bør gripes fatt i fram mot 2020. Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt publiserte 12. desember 2012 en omtale av handlingsplanen.
EØS-komitevedtak 7.12.2012

Sider