Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol