Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

EØS-komitebeslutning 1.7.2011 om innlemmelse i EØS-avtalen
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.4.2011
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 28.3.2011
Kommisjonen igangsatte 28. mars 2011 en åpen høring om et mulig behovet for revisjon av gjennomsiktighetsdirektivet fra 1989 om prisfastsettelse og refusjon av utgifter for legemidler. Direktivet skal sikre like konkurranseforhold for farmasøytiske produkter og fjerne hindringer for salg av legemidlerover landegrensene. Høringsfrist er satt til 25. mai 2011.
Norsk forskrift kunngjort 28.12.2010
Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 18.11.2010
Framdriftsrapport lagt fram 5.11.2010
EUs handlingsplan 2009-2012, som ble lagt fram i 2008, inneholder 62 konkrete tiltak i kampen mot narkotika. Forslagene omfatter tiltak for koordinering av arbeidet, reduksjon av etterspørsel såvel som tilbud, og internasjonalt samarbeid. En framdriftsrapport som ble lagt fram av Kommisjonen 5. november 2010, oppsummerer resultater og status halvannet år ut i planens virkeområde. Fra 1. januar 2008 ble Norge gjennom EØS-avtalen medlem av EU-programmet for forebygging og informasjon på narkotikaområdet. Gjennom en bilateral avtale deltar Norge også i Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) i Lisboa, som bistår Kommisjonen og medlemslandene i gjennomføringen av handlingsplanen.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.9.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.8.2010
Norsk forskrift kunngjort 25.5.2010
Norsk forskrift kunngjort 25.5.2010
Norsk forskrift kunngjort 21.5.2010
Norsk forskrift kunngjort 7.5.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 31.3.2010
Parlamentsprosedyrer fullført: Ikrafttredelse av EØS-komitevedtak 1.3.2010

Sider