Beslutningsprosessen: helse

Forsiden - Velg område - Helse - Beslutningsprosessen: helse
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Bruk av antigen-hurtigtest for covid-19
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer
13.12.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metoksypropylamin-cyclohexenyliden-etoksyetylcyanacetat som UV-filter
03.12.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av visse stoffer til hårfarging eller farging av øyenvipper
03.12.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk stoffene HEMA og di-HEMA-TMHDC i produkter for støping av kunstige negler
03.12.2020
EU-henstilling om covid-19-teststrategier
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2020)
01.11.2020
Medisinsk utstyrsforordningen: endringsbestemmelser om reprosessering av engangsutstyr
26.05.2021
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2020)
01.04.2020
Utpeking av utstedende enheter for drift av unike utstyrsidentifikatorer (UDI) på området medisinsk utstyr
27.06.2019
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ID-utsteder for sporbarhet av tobakksprodukter
03.05.2019
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr (endringsbestemmelser)
28.01.2019
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: rekommandasjon
Medisinsk utstyr: liste over koder og tilsvarende utstyr
25.11.2017
Medisinsk utstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om visse produkter til forebygging eller behandling av blærebetennelse
30.08.2017
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om gjenoppfyllingsmekanismen til elektroniske sigaretter

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tobakksdirektivet: utfyllende bestemmelser om sporbarhetssystemer for tobakksvarer
06.05.2018
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sporbarhetssystemet for tobakksprodukter
06.05.2018
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetselementer på tobakkprodukter
06.05.2018
Tobakksdirektivet
20.05.2016
01.04.2017
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
23.03.2020
Medisinsk utstyr: utpeking av ekspertpaneler
01.10.2019
Krav til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser om HIV-tester
08.08.2019
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger
09.06.2016
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019)
01.04.2019
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelser
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsetningsstoffer med spesielle rapporteringskrav
09.06.2016
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger
09.06.2016
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengeliggjøring av informasjon om tobakksprodukter
17.12.2015
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av elektroniske sigaretter og gjenfyllingsbeholdere
17.12.2015
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om billedadvarsler til bruk på tobakksprodukter
20.05.2016

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om helseadvarsler
03.11.2015

2016/090

Plassering av informasjon på poser med rulletobakk
19.10.2015

2016/090

Forenklet godkjenningsprosedyre for tradisjonelle plantelegemidler
30.10.2005

2009/061

23.12.2009
Markedsføringstillatelse gitt med særlige vilkår av humanmedisinske legemidler
02.04.2006

2009/061

23.12.2009

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser om meldte organer i forbindelse med covid-19-pandemien
19.05.2020

2020/089

18.06.2020
Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien
24.04.2020

2020/090

18.06.2020
Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon
13.08.2019

2020/012

08.02.2020
Fjernsalg av legemidler: krav til utforming av logo
01.07.2015

2017/129

01.06.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten)
22.12.2012

2018/014

10.02.2018
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2017)
01.04.2017

2017/224

16.12.2017
Organdirektivet: kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon
27.02.2012

2013/164

01.07.2014
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2016
01.04.2016

2016/173

24.09.2016
Tobakksdirektivet: endret gjennomføringsdato og overgangsperiode
03.08.2015

2016/051

19.03.2016
Godkjenning av Brasil og Israel som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
22.07.2015

2015/256

01.11.2015
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om gjennomføringsdato og overgangsperiode
02.04.2014

2015/269

01.11.2015
Kontroll og vurderinger av medisinsk utstyr
15.10.2013

2015/218

26.09.2015
Godkjenning av resepter på legemidler utstedt i et annet land
25.10.2013

2014/153

01.08.2015
Informasjonsprosedyrer for forsendelse mellom land av humane organer for transplantasjon
10.04.2014

2014/179

01.06.2015
Europeiske nettverk av referansesentre knyttet til pasientrettighetsdirektivet: utfyllende bestemmelser
27.05.2014

2014/281

01.08.2015
Gjennomføringsbestemmelser om European Reference Networks
27.05.2014

2014/281

01.08.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for hårfargestoffer
01.09.2013

2014/125

28.06.2014
Godkjenning av Australia som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
15.05.2013

2014/082

17.05.2014
Legemiddeldirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser
13.02.2013

2013/161

09.10.2013
Tekniske krav til testing av humane celler og vev: endringsbestemmelser
17.06.2014

2013/138

16.07.2013
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser
28.03.2014

2012/215

28.03.2014
Unntaksbestemmelse om blodgivning i forbindelse med influensa A(H1N1)-pandemien
31.12.2009

2010/005

30.01.2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Legemidler mot sjeldne sykdommer
22.01.2000

2001/068

20.06.2001
Legemidler til barn (pediatriforordningen)
16.01.2007

2017/092

01.06.2018
01.08.2017
Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker
08.02.2005

2004/099

01.07.2005
Bruk av humane vev og celler i humanmedisin
07.04.2006

2005/116

07.04.2006
01.07.2008
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene
25.10.2013

2014/153

01.08.2015
01.03.2015
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
18.07.2020

2020/114

06.08.2020
26.10.2020
EUs helseprogram 2014-2020
01.01.2014

2014/253

01.01.2014
01.01.2014
Helsetjenester over landegrensene: endringsbestemmelser om European Reference Networks i forbindelse med covid-19-utbruddet
01.04.2020

2020/134

26.09.2020
Europeiske referansenettverk (ERN) for helsetjenester: endringer til gjennomføringsbestemmelser
18.08.2019

2020/134

26.09.2020
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker
18.12.2001

2002/082

26.06.2002
01.01.1994
Godkjenning av Sør-Korea som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
04.06.2019

2020/102

15.07.2020
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
30.03.2019

2019/064

30.03.2019
03.07.2020
Kosmetikkforordningen
11.07.2013

2013/049

11.07.2013
11.07.2013
Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene
09.02.2019

2019/116

01.06.2019
09.02.2019
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD)
26.11.2017

2019/301

12.06.2020
Medisinsk utstyrsforordningen
26.11.2017

2019/288

12.06.2020
Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer
11.06.2019

2020/036

21.03.2020
23.03.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale
27.11.2019

2020/013

08.02.2020
10.02.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB)
27.11.2019

2020/013

08.02.2020
10.02.2020
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringsbestemmelser
07.07.2018

2019/151

15.06.2019
21.01.2020
Legemiddelovervåkingsforordningen
02.07.2012

2013/158

28.05.2014
21.11.2013
Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn
28.05.2019

2019/231

28.09.2019
30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
12.06.2019

2019/232

28.09.2019
30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
27.05.2019

2019/231

28.09.2019
30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
22.05.2019

2019/230

28.09.2019
30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
22.05.2019

2019/230

28.09.2019
30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
17.12.2018

2019/123

17.06.2019
09.05.2019
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av begrepet 'lignende legemiddel'
19.06.2018

2018/238

06.12.2018
08.05.2019
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering (2018)
18.10.2018

2018/239

06.12.2018
22.01.2019
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer
21.09.2016

2018/050

24.03.2018
18.01.2019
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser
01.07.2015

2018/049

24.03.2018
22.11.2018
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: gjennomføringsbestemmelser
30.06.2015

2018/049

24.03.2018
22.11.2018
Prinsipper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for legemidler
31.03.2018

2018/048

01.12.2018
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula
01.08.2018

2018/188

22.09.2018
24.09.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter
11.07.2018

2018/187

22.09.2018
24.09.2018
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler til mennesker: utfyllende bestemmelser

2018/088

28.04.2018
21.08.2018
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018)
01.04.2018

2018/141

07.07.2018
20.08.2018
Omsetning av utgangsstoffer for narkotika
18.08.2005

2005/131

22.10.2005
01.04.2006
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2017)
12.02.2018

2018/087

28.04.2018
18.06.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Valeriana officinalis L.
15.02.2018

2018/107

01.06.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Sideritis scardica Griseb.
15.02.2018

2018/086

28.04.2018
Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler: endringsbestemmelser
02.07.2012

2017/092

01.06.2018
01.09.2017
Legemidler til barn (pediatriforordningen): endringsbestemmelser
09.01.2007

2017/092

01.06.2018
01.09.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner
25.12.2017

2018/056

24.03.2018
26.03.2018
Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse
02.01.2013

2013/150

01.06.2014
01.07.2014
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol
23.08.2017

2017/230

16.12.2017
18.12.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid som fargestoff
24.08.2017

2017/230

16.12.2017
18.12.2017
Medisinsk utstyrsdirektivet
01.07.1994

1994/007

01.07.1994
12.01.1995
Det europeiske byrå for legemiddelvurdering (EMA)

1999/074

01.01.2000
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI)
27.07.2017

2017/196

28.10.2017
30.10.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hårfargestoffer
03.03.2017

2017/135

08.07.2017
10.07.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter
03.03.2017

2017/135

03.09.2017
10.07.2017
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om arter av Melaleuca
05.10.2016

2017/088

06.05.2017
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om Eleutherococcus senticosus
05.10.2016

2017/088

06.05.2017
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser
15.12.2013

2014/046

09.04.2014
02.03.2017
EU-program for forebygging og informasjon på narkotikaområdet: 2007-2013
01.01.2007

2008/076

01.01.2008
01.01.2008
Kvalitetssystemer for blodbanker: endringsbestemmelser
15.02.2018

2017/025

04.02.2017
16.02.2018
Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker
28.05.2016

2015/213

01.08.2016
Pasientrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nettverket av nasjonale myndigheter med ansvar for medisinsk teknologivurdering
28.06.2013

2014/226

01.11.2014
01.11.2011
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
07.12.1999

1999/166

Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om methylisothiazolinon
12.08.2016

2016/186

24.09.2016
26.09.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for titandioksid (nano) som UV-filter
03.08.2016

2016/185

24.09.2016
26.09.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for etyllaurylarginat
01.08.2016

2016/185

24.09.2016
26.09.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Carbon Black (nano) som fargestoff
01.08.2016

2016/185

24.09.2016
26.09.2016
Prosedyrer for verifisering av ekvivalente standarder ved import av vev og celler
29.04.2017

2015/212

26.09.2015
29.04.2017
Tekniske krav til identifisering av humane vev og celler
29.04.2017

2015/212

29.10.2016
29.04.2017
Legemidler mot sjeldne sykdommer: gjennomføringsbestemmelser om kritierier og om definisjoner
28.04.2000

2001/069

20.06.2001
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for sinkoksid i ikke-nanoform
12.05.2016

2016/150

09.07.2016
11.07.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om kaliumhydroksid
12.05.2016

2016/150

09.07.2016
11.07.2016
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
01.07.2012

2012/164

01.07.2012
22.11.2012
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om dietylenglykol-monoetyleter (DEGEE)
25.03.2016

2016/119

04.06.2016
06.06.2016
Tobakksdirektivet (til 19.5.2016)
30.09.2002

2003/010

01.07.2003
06.02.2003
EUs folkehelseprogram (2008-2013)
01.01.2008

2008/077

01.01.2008
01.01.2008
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika
30.12.2013

2016/049

19.03.2016
19.03.2016
Helsetrusler over landegrensene
06.11.2013

2015/073

21.03.2015
Tekniske krav til blod og blodkomponenter: endringsbestemmelser om utsettelseskriterier for blodgivere
31.12.2015

2015/089

01.05.2015
01.01.2016
Overvåking av legemidler: gjennomføringsbestemmelser
10.07.2012

2015/015

01.01.2016
27.02.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
10.08.2015

2015/267

01.11.2015
02.11.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om UV-filteret 3-benzylidinkamfer
18.02.2016

2015/268

01.11.2015
02.11.2015
Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser
15.10.2013

2015/218

26.09.2015
05.10.2015
Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr
01.01.2010

2009/128

01.01.2010
17.03.2010
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2015
01.04.2015

2015/178

11.07.2015
30.07.2015
Legemiddeldirektivet: utfyllende gjennomføringsbestemmelser om produksjon av virksomme stoffer i legemidler
25.05.2015

2015/088

25.05.2015
25.06.2015
Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker: gjennomføringsbestemmelser om tekniske krav
08.02.2005

2005/032

01.08.2005
08.02.2005
Transparensdirektivet om innsyn i prisbestemmelsene for legemidler
31.12.1989
01.01.1994
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr
20.11.2005

2009/061

23.12.2009
21.12.2008
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om parabener
16.04.2015

2015/020

16.04.2015
12.03.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse produkter
29.08.2014

2015/019

26.02.2015
04.03.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om metylkloroisothiazolinon og metylisothiazolinon
16.07.2015

2015/020

16.07.2015
04.03.2015
Varslingssystem for smittsomme sykdommer (EWRS): retningslinjer for informasjonsutveksling og personvern
01.03.2012

2014/301

13.12.2014
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2014
01.04.2014

2014/178

26.09.2014
17.10.2014
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av triclosan og parabener som konserveringsmiddel
30.04.2014

2014/184

30.10.2014
29.09.2014
Kriterier for vurdering av påstander brukt om kosmetiske produkter
11.07.2013

2014/125

28.06.2014
01.07.2014
Overvåking av legemidlers bivirkninger
21.07.2012

2013/158

28.05.2014
21.11.2013
Justering av avgifter som skal betales til Det europeiske legemiddelbyrået
01.04.2013

2014/041

09.04.2014
01.05.2014
Symbol for legemidler som er underlagt særskilt overvåking
28.03.2013

2014/041

09.04.2014
01.05.2014
Legemiddeldirektivet: endringer vedrørende legemiddelovervåking
28.10.2013

2013/160

01.06.2014
21.11.2013
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
11.07.2013

2014/046

09.04.2014
08.04.2014
Godkjenning av USA som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
26.06.2013

2014/040

09.04.2014
09.04.2014

Sider