Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker: endringsbestemmelser