Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene