Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer