Legemiddeldirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser