Veterinærlegemiddelforordningen 2019 om legemidler til dyr: endringer til vedlegg II