Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om praziquantel