Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2024)