Legemidler til dyr: endringsbestemmelser om søknadskrav