Legemidler til dyr: endringsbestemmelser om søknadskrav

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2019/6

(In preparation) Commission Delegated Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 2019/6 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 10.11.2020 med tilbakemeldingsfrist 8.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 10.11.2020)

Veterinærlægemidler – ansøgning om markedsføringstilladelse

Om dette initiativ

Dette initiativ skal indeholde de tekniske oplysninger om, hvordan man ansøger om tilladelse til at sælge et veterinærlægemiddel.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 10 november 2020 - 08 december 2020 (midnat, dansk tid)

Udkast til delegeret forordning - Ares(2020)6563775

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
10.11.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet