Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon