Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisothiazolinon (MI)