Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelser