Krav til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser om HIV-tester