Medisinsk utstyr: forbedret tilgjengelighet av in vitro-diagnostikk