Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om felles logo for fjernsalg