Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): endringsbestemmelser