Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringer i liste over godkjenningskrav som ikke krever vurdering