Unntaksbestemmelse om blodgivning i forbindelse med influensa A(H1N1)-pandemien