Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på pakninger