Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin