Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin