Tobakksreklamedirektivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/33/EF av 26. mai 2003 om tilnærming av lovene og forskriftene i medlemsstatane om reklame for og sponsing av tobakksvarer

Directive 2003/33/EC of the European Parliament and Council Directive of 26 May 2003 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the advertising and sponsorship of tobacco products

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.9.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.9.2008)

Sammendrag av innhold

Status

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.05.2001
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.05.2003
Anvendelsesdato i EU
31.07.2005

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 17.12.2009, p. 228-231
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.12.2006
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003L0033
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro