Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.3.2013
Omtale publisert i Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt 12.12.2012
Kommisjonens la 6. desember 2012 fram en ny handlingsplan for e-helse i Europa. Siden den forrige planen ble lansert i 2004 har EU vedtatt pasientrettighetsdirektivet, som hjemler opprettelsen av et nettverk av nasjonale myndigheter for e-helse. Handlingsplanen slår fast at til tross for disse tiltakene, gjenstår en rekke hindringer for effektiv utnyttelse av e-helsetjenester og som det bør gripes fatt i fram mot 2020. Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt publiserte 12. desember 2012 en omtale av handlingsplanen.
EØS-komitevedtak 7.12.2012
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.11.2012 (frist 24.1.2013)
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.11.2012
Fellesrapport lagt fram av OECD og EU 16.11.2012
Meddelels lagt fram av Kommisjonen 3.10.2012
Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 27.9.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.9.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.9.2012

Sider