Handlingsplan for bekjempelse av covid-19

Handlingsplan for bekjempelse av covid-19

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Felles front for bekjempelse av covid-19
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. United front to beat COVID-19

Dansk og Svensk departementsnotat offentliggjort 22.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 19.1.2021)Kommissionen fastsætter vigtige foranstaltninger for en fælles front til bekæmpelse af covid-19To dage før de europæiske lederes møde om en koordineret reaktion på covid-19-krisen fastsætter Kommissionen en række foranstaltninger, som er nødvendige for at styrke bekæmpelsen af pandemien. I en meddelelse, som blev vedtaget i dag, opfordrer den EU-landene til at sætte farten op for udrulningen af vacciner i EU: Inden slutningen af marts 2021 bør mindst 80 % af befolkningen over 80 år og 80 % af sundheds- og plejepersonalet i hvert EU-land være blevet vaccineret. Inden efteråret 2021 bør EU-landene endvidere som minimum have vaccineret 70 % af den voksne befolkning.Kommissionen opfordrer endvidere medlemsstaterne til at holde fast i fysisk afstand, begrænse social kontakt, bekæmpe desinformation, koordinere rejserestriktioner og øge testning, kontaktopsporing og genomsekventering for at kunne stå imod risikoen ved de nye varianter af virusset. Da vi i de seneste uger har set et stigende antal smittetilfælde, er det nødvendigt at sætte stærkere ind for at støtte sundhedssystemerne og for at gøre noget ved "corona-trætheden" i de kommende måneder, alt fra flere vacciner generelt, til hjælp til vores partnere på Vestbalkan, i de østlige og sydlige nabolande og i Afrika.I dagens meddelelse fastsættes de vigtigste foranstaltninger for EU-landene, Kommissionen, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), som vil hjælpe os med at mindske risici og holde virusset under kontrol:Farten sættes op for udrulningen af vaccinationen i EU
 • Senest i marts 2021 bør mindst 80 % af befolkningen over 80 år og 80 % af sundheds- og plejepersonalet i hvert EU-land være blevet vaccineret.

 • Senest i sommeren 2021 bør EU-landene have vaccineret mindst 70 % af hele den voksne befolkning.

 • Kommissionen, EU-landene og EMA vil arbejde med virksomheder på at bruge EU's potentiale til at øge produktionskapaciteten af vacciner til fulde.

 • Kommissionen arbejder med EU-landene på vaccinationscertifikater i fuldkommen overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning, som kan støtte kontinuiteten af pleje. Der skal aftales en fælles tilgang inden slutningen af januar 2021 for at EU-landenes certifikater hurtigt kan anvendes i sundhedssystemerne i hele EU og uden for EU.Testning og genomsekventering
 • EU-landene bør opdatere deres teststrategier for at kunne gøre rede for nye varianter og udvide anvendelsen af hurtige antigentest.

 • EU-landene bør snarest øge genomsekventering til mindst 5 %, og helst 10 %, af de positive testresultater. På nuværende tidspunkt tester mange EU-lande under 1 % af prøverne, hvilket ikke er nok til at identificere udviklingen af varianterne eller til at opdage nye varianter.Bevarelse af det indre marked og den fri bevægelighed samtidig med stramning af risikobegrænsende foranstaltninger
 • Foranstaltningerne bør anvendes for yderligere at mindske risikoen for smitteoverførsel forbundet med rejser, som f.eks. hygiejne- og afstandsforanstaltninger i køretøjer og terminaler.

 • Alle ikkevæsentlige rejser bør kraftigt frarådes, indtil den epidemiologiske situation er betydeligt forbedret.

 • Forholdsmæssige rejserestriktioner, herunder testning af rejsende, bør fastholdes for dem, som rejser fra områder med et højere antal af smittede med de bekymrende varianter.Sikring af europæisk lederskab og international solidaritet
 • For at sikre hurtig adgang til vacciner etablerer Kommissionen en Team Europe-mekanisme til at strukturere forsyningen af vacciner, som EU-landene deler med deres partnerlande. Dette skulle gøre det muligt at dele adgangen til nogle af de 2,3 mia. doser, som er blevet sikret gennem EU's vaccinestrategi, som er særligt rettet mod Vestbalkan og vores østlige og sydlige nabolande, med partnerlande.

 • Europa-Kommissionen og EU-landene bør fortsat støtte COVAX, bl.a. gennem hurtig adgang til vacciner. Team Europe har allerede mobiliseret 853 mio. EUR til at støtte COVAX, hvilket gør EU til en af COVAX's største donorer.Medlemmer af kommissærkollegiet udtaler:Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtaler: "Vaccination er essentielt, for at vi kan komme ud af denne krise. Vi har allerede sikret nok vacciner til hele den Europæiske Unions befolkning. Nu er vi nødt til at sætte farten op for leveringen og for vaccinationerne. Vores mål er at have vaccineret 70 % af vores voksne befolkning til sommer. Dette kan blive et vendepunkt i vores kamp mod denne virus. Men vi får dog først gjort en ende på denne pandemi, når alle i hele verden har adgang til vacciner. Vi vil øge vores indsatser for at hjælpe med at sikre vacciner til vores naboer og partnere verden over."Næstformand Margaritis Schinas med ansvar for fremme af vores europæiske levevis udtaler: "Fremkomsten af nye varianter af virusset og betragtelige stigninger i smittetilfælde giver os ikke plads til at stille os tilfredse. Der er nu mere end nogensinde behov for en ny beslutsomhed i Europa om at handle sammen i enhed, koordination og årvågenhed. Vores forslag i dag har til hensigt at beskytte flere liv og levevilkår senere hen og lette byrden på de allerede belastede sundhedssystemer og -arbejdere. Det er sådan her, EU kommer ud af krisen. Slutningen af pandemien er i sigte, men endnu ikke inden for rækkevidde."Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, udtaler: "Ved at arbejde sammen i enhed, solidaritet og beslutsomhed kan vi snart begynde at se enden på pandemien. Særlig nu har vi brug for en hurtig og koordineret indsats mod de nye varianter af virusset. Det vil stadig tage tid at få vaccineret alle europæere, og indtil da må vi tage øjeblikkelige, koordinerede og proaktive skridt sammen. Vaccinationerne, testningen og sekventeringen skal øges i hele EU — på denne måde kan vi sikre, at vi kan lægge denne krise bag os så hurtigt som muligt."BaggrundDagens meddelelse bygger på meddelelsen "Forsigtighed over for covid-19 denne vinter" af 2. december 2020.Yderligere oplysningerMeddelelse: A united front to beat COVID-19Sikre covid-19-vacciner til europæerne