Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciklesonid