Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.11.2019
Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 12.11.2019
Norsk forskrift kunngjort 10.10.2019
Norsk forskrift kunngjort 10.10.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen, Det europeiske legemiddelbyrået og HMA (Heads of Medicines Agencies) 31.1.2019
Fellesrapport lagt fram av Kommisjonen og OECD 22.11.2018
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 17.10.2018. Beslutningen trer i kraft 1.12.2018

Sider