Markedsføringstillatelser av legemidler til mennesker: erlotinib